Poprzednie edycje

Laureaci Nagrody
"Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020"

Research Star:
prof. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego

Teaching Star:
prof. Jacek Szepietowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Marketing Star:
Marcin Witkowski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Management Star:
dr Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka

Rising Star:
Wiktoria Herun, Urząd Miasta Lublin

Public Diplomacy Star:
prof. Adam Jelonek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalną nagrodą "Distinguished Star uhonorowano (pośmiertnie) profesora Marka Tukiendorfa, byłego rektora Politechniki Opolskiej, byłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Biogramy laureatów 2020 »

Laureaci Nagrody
"Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019"

Research Star:
Prof. dr hab. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Teaching Star:
Dr hab. med. Sławomir Wójcik, Gdański Uniwersytet Medyczny

Marketing Star:
Oleksandr Zakharchuk, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Management Star:
Dorota Maciejowska, Uniwersytet Jagielloński

Rising Star:
Dr Agata Karska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wybitna Gwiazda – Distinguished Star za wizję i odwagę stworzenia prawdziwie międzynarodowej uczelni: Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Założyciel i prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

Biogramy laureatów 2019 »

Laureaci Nagrody
"Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2018"

Research Star:
dr hab. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teaching Star:
dr Monika Kopytowska, Uniwersytet Łódzki

Marketing Star:
Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny

Management Star:
dr Magdalena Popowska, Politechnika Gdańska

Rising Star:
Emilia Wojtczak, Politechnika Poznańska

Przyznana także została specjalna nagroda za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia:

Wybitna Gwiazda - Distinguished Star, która otrzymał
prof. dr hab. Jan Krysiński z Politechniki Łódzkiej

Biogramy laureatów 2018 »