Laureaci 2021

Kategoria: Distinguished Star

prof. dr hab. WIESŁAW BANYŚ

Uniwersytet Śląski

Całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych prof. Wiesława Banysia świadczy o tym, że jest to badacz znamienity, który potrafił w pełni wykorzystać swoje kompetencje badawcze i umiejętności organizacyjne dla dobra uczelni i nauki polskiej – tak o laureacie głównej nagrody Distinguished Star 2021, prof. dr. hab. Wiesławie Banysiu mówił w 2018 r. prof. Wojciech Nowak w laudacji z okazji nadania tytułu honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Rozmawiamy z Wybitną Gwiazdą Umiędzynarodowienia 2021.

Czytaj więcej...

Kategoria: Management Star

Prof. dr hab. STANISŁAW KISTRYN

Uniwersytet Jagielloński

Umiędzynarodowienie to doskonałe narzędzie pomocne w lepszej realizacji wszystkich celów zapisanych w misji uczelni – twierdzi prof. dr hab. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa,

Czytaj więcej...

Kategoria: Research Star

dr hab., prof. WSB KATARZYNA SZCZEPAŃSKA – WOSZCZYNA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Umiędzynarodowienie w szkolnictwie wyższym to wspaniała odpowiedź na postępujące procesy globalizacji i rewolucji technologicznej, jakiej doświadcza nasze pokolenie – mówi z przekonaniem dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. WSB, prorektor ds. nauki i kształcenia Akademii WSB, uhonorowana nagrodą Research Star 2021. I dodaje: – Problematyka umiędzynarodowienia jest interesująca i ważna, ponieważ stanowi potwierdzenie funkcjonowania cywilizacji wiedzy i edukacji.

Czytaj więcej...

Kategoria: Public Diplomacy Star

prof. JAN MALICKI

Uniwersytet Warszawski

Jeśli Polska chce być obecna, rozpoznawalna w świecie, to również polskie uczelnie muszą prezentować naukę polską z jak najlepszej strony. To najbardziej fundamentalny argument przemawiający za umiędzynarodowieniem polskich akademii – twierdzi prof. Jan Malicki, pomysłodawca, współtwórca, organizator założonego w 1990 r. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW), uhonorowany nagrodą Public Diplomacy Star 2021.

Czytaj więcej...

Kategoria: Rising Star

ANTON BLAZHEIEV

Politechnika Lubelska

Celuje w organizowaniu małych, ale bardzo ważnych w życiu uczelni wydarzeń. Od czterech lat konsekwentnie i z wielką pomysłowością aktywizuje środowisko studentów zagranicznych Politechniki Lubelskiej i dąży do jak największej integracji społeczności akademickiej. – To właśnie troska o każdego pojedynczego żaka z zagranicy uwiarygodnia bowiem uczelnię w oczach studentów i kształtuje jej wizerunek wśród kolejnych kandydatów na studia z zagranicy – twierdzi Anton Blazheiev, specjalista w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej (PL), uhonorowany nagrodą Rising Star 2021.

Czytaj więcej...

Kategoria: Marketing Star

PAULINA BOROŃ – KACPEREK

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Własne doświadczenia ze studiów za granicą, pracowitość oraz umiejętność pójścia na kompromis w sytuacji, w której takie opuszczenie gardy prowadzi do pozytywnych dla uczelni rozwiązań – to według Pauliny Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) trzy istotne cechy, które owocują w pracy marketingowca zajmującego się obszarem umiędzynarodowienia. Przyznanie jej nagrody Marketing Star 2021 to dla niej znak, że osiem lat jej ciężkiej codziennej pracy, którą jak mówi, kocha, zostało szerzej dostrzeżone.

Czytaj więcej...

Kategoria: Teaching Star

dr inż. JUSTYNA TROJANOWSKA

Politechnika Poznańska

Pandemia spowodowała, że mamy dużo łatwiejszy dostęp do zasobów wiedzy, co daje również szersze możliwości w zakresie kształcenia i powoduje, że odległość uczelni od domu nie ma dzisiaj znaczenia – mówi dr inż. Justyna Trojanowska z Politechniki Poznańskiej. Dalej wskazuje, że w kontekście umiędzynarodowienia w dobie pandemii największym wyzwaniem dla polskich uczelni jest uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej.

Czytaj więcej...