Laureaci 2022

Kategoria: Distinguished Star

Lauritz Holm-Nielsen

Uniwersytet Aarhus IDUB

Prof. Lauritz Holm-Nielsen, były rektor Uniwersytetu Aarhus (Dania) to światowej klasy ekspert, który profesjonalnie, ale i życzliwością podjął się w 2019 roku trudnej roli przewodniczenia międzynarodowemu zespołowi ekspertów, który dokonał wyboru polskich uczelni badawczych w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), a następnie zaangażował się w coroczne monitorowanie tej inicjatywy oraz jej promocję na świecie. Nagroda Distinguished Star 2022 jest uhonorowaniem tej aktywności.

Czytaj więcej...

Kategoria: Management Star

Rafał Witkowski

Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, historyk, m. in. Kościoła, współtwórca kierunku Liberal Arts and Sciences przy Wydziale Historii UAM, w latach 2011-2020 dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), którego celem jest budowanie oferty przedmiotów w językach obcych. Zaangażowany we włączenie UAM do konsorcjum uniwersytetów EPICUR. Od 2020 prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej – w ramach tej funkcji rozwija współpracę z uniwersytetami w prawie wszystkich zakątkach świata. Otwarty na nowe formy współpracy międzynarodowej, m.in. promuje ideę microcredentials. Poliglota (zna języki angielski, litewski, włoski, rosyjski i niemiecki), zafascynowany wielojęzycznością w wymiarze historycznym.

Czytaj więcej...

Kategoria: ResearchStar

Łukasz Sułkowski

Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (1996), doktorat i habilitację zrobił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, tam też uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 2014 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czytaj więcej...

Kategoria: Teaching Star

Janusz Szmyd

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Realizuje wiele grantów badawczych, jest autorem ponad 270 prac naukowych. Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology (Tokio). Od 2018 prezydent EUROTHERM Committee, wiceprzewodniczący Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz członek the Assembly of World Conferences on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Na AGH pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z Japonią oraz kierownika studiów doktoranckich, w okresie 2006-2020 był kierownikiem Katedry Podstawowych Problemów Energetyki. Promotor 6 bilateralnych doktoratów, wypromował 3 habilitantów oraz 14 doktorów. Opracował program studiów międzynarodowego kierunku kształcenia Energy and Environmental Engineering (realizowany wspólnie przez AGH i Shibaura Institute of Technology).

Czytaj więcej...

Kategoria: Public diplomacy Star

Mariusz Sagan

Urząd Miasta Lublin

Dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, współtwórca Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030. Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Absolwent ekonomii (1996) i politologii (1997) na UMCS, doktorat z zarządzania obronił na SGH (2008). Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i strategii miast oraz zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Kategoria: Marketing Star

Liliana Lato

Uniwersytet Łódzki

Była przewodniczącą sieci International Relations Offices Forum w latach 2017-2018, a obecnie moderuje pracę ponad 90-osobowej grupy ekspertów ds. rekrutowania na studia pełne.Współpomysłodawczyni i realizatorka projektu Uniwersytet Różnorodny. Prowadziła i występowała na wielu konferencjach poświęconych umiędzynarodowieniu. Wspiera wszystko to, co służy idei wielokulturowości w duchu tolerancji, otwartości, współpracy i wzajemnego szacunku. Lubi medytować, przebywać na łonie przyrody, fotografować naturę. Wegetarianka zachwycona kulturą i tradycją Indii. Kociara.

Czytaj więcej...

Kategoria: Rising Star

Monika Wysocka

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Monika Wysocka, absolwentka bezpieczeństwa narodowego, specjalność międzynarodowe prawo humanitarne i migracji w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2015), obecnie w trakcie doktoratu na tejże uczelni. Ukończyła też studia podyplomowe Global Affairs and Diplomacy (Akademia Sztuki Wojennej i University of Buckingham) oraz wiele kursów językowych i specjalistycznych w kraju i za granicą (m. in. w St. Andrews University). Na AMW pełni funkcje pełnomocnika rektora-komendanta ds. wymian międzynarodowych, instytucjonalnego koordynatora Erasmus+ i Military Erasmus+.

Czytaj więcej...