Laureaci 2020

Kategoria: Gwiazda Dyplomacji

Adam Jelonek

Uniwersytet Jagielloński

Jest prawdziwym ambasadorem polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Działał na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni już w czasie pracy na placówce dyplomatycznej (był ambasadorem RP w Malezji w latach 2010-2014). Dziś swoje doświadczenia wykorzystuje, pełniąc od 2017 r. funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. internacjonalizacji. Mocno angażuje się nie tylko w poprawę umiędzynarodowienia macierzystej uczelni, ale skutecznie i konsekwentnie buduje markę polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

„Efektywny” – tak najczęściej mówią o nim współpracownicy. Liczne inicjatywy, które podejmuje, zawsze bowiem są finalizowane, i to z sukcesem. Z pewnością pomaga mu w tym odwaga i brak oglądania się na ryzyko. Procentuje też zdolność przewidywania, co z pojawiających się pomysłów ma szansę na powodzenie. A do tego przydaje się realizm – prof. Jelonek mocno stąpa po ziemi. Jest jeszcze umiejętność przekonywania do rozwiązań, które mogą przynieść korzyści wszystkim interesariuszom. To ostatnie z pewnością wynika z bogatych doświadczeń w pracy dyplomatycznej.

To właśnie dzięki takim cechom prof. Adama Jelonka dziś coraz mocniej na UJ rozwija się np. program Horizon Europe Weeks (trwające tydzień spotkania profesorów z całego świata, którzy wspólnie przygotowują międzynarodowe programy badawcze) czy program profesury wizytującej (dziś już prestiżowy i cieszący się rosnącą popularnością). To wyniesiona z pracy dyplomatycznej umiejętność przekonywania prof. Jelonka sprawiła, że udało się skłonić wydziały UJ do starań o międzynarodowe akredytacje. To też dzięki jego kreatywności i konsekwencji w dążeniu do celu powstały na UJ „Welcome Center” (punkty wsparcia dla studentów i gości uczelni z zagranicy), a w marcu 2020 r. ruszy projekt „Światowi nobliści na UJ”. To wreszcie jego starania doprowadziły do utworzenia na UJ zespołu ds. rankingów międzynarodowych.

Takich inicjatyw, projektów, programów, które zaistniały na UJ na skutek działań prof. Adama Jelonka (i dzięki którym dziś uczelnia wie, że w kontekście umiędzynarodowienia nie warto stawiać na ilość, trzeba natomiast oglądać się na jakość), jest wiele. A przecież „Gwiazda Dyplomacji 2020” działa nie tylko na rzecz swojej macierzystej uczelni. Trudno przecenić rolę, jaką prof. Adam Jelonek już odegrał i ciągle odgrywa w budowaniu marki polskiego szkolnictwa wyższego na świecie. Dzięki swoim szerokim kontaktom z placówkami dyplomatycznymi na różnych kontynentach pomaga polskim uczelniom nawiązywać współpracę międzynarodową. Uczestniczył i uczestniczy też w licznych edukacyjnych misjach zagranicznych (m.in. targach edukacyjnych), składa wizyty studyjne, prowadzi wykłady promujące polskie szkolnictwo wyższe za granicą (np. w 2015 r. seria wykładów w Malezji i na Filipinach). Wpłynął na zbudowanie współpracy między uczelniami polskimi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju.

Patronat

Partnerzy

Sekretariat