Regulamin

Misja Nagrody

Misją nagrody środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego KRASP. W skład Kapituły Nagrody zostaną zaproszeni przedstawiciele głównych instytucji i organizacji uczestniczących w procesach umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. 

Organizator

Nagroda jest przyznawana w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31.

Adresaci Nagrody

Nagroda Środowiskowa Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Wymagania

Podstawą udziału jest wypełnienie i przesłanie do Sekretariatu Nagrody "Ankiety kandydata"

   .doc    |    .pdf   

Kandydatów mogą zgłaszać: partnerzy Nagrody, rektorzy i prorektorzy, dziekani i prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej oraz studenci.

W edycji 2022 ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do Nagrody upływa 17 grudnia 2021 roku.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu Nagrody, na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagroda 2022 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • "Gwiazda Zarządzania - Management Star"
  • "Gwiazda Kształcenia - Teaching Star"
  • "Gwiazda Marketingu - Marketing Star"
  • "Gwiazda Badań - Research Star"
  • "Wschodząca Gwiazda - Rising Star"
  • „Gwiazda Dyplomacji Publicznej - Public Diplomacy Star”

Przyznana zostanie także nagroda specjalna:

  • "Wybitna Gwiazda - Distinguished Star".

Zasady wyłonienia laureatów

Laureaci Nagrody zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody składającą się z osób zaufania publicznego powołanych przez Organizatora Nagrody, a także zgłoszonych przez instytucje i organizacje zaproszone do współpracy przy przyznawaniu Nagrody. Szczegółowe zasady wyłaniania laureatów ustali Kapituła Nagrody. Kapituła ma także prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Gala Nagrody 2022

Gala V edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars odbędzie się w 27 stycznia 2022 roku, podczas dorocznej konferencji z cyklu "Studenci zagraniczni w Polsce". Laureaci otrzymają statuetki i dyplomy, a także nagrody ufundowane przez partnerów Nagrody. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland", „Newsletterze Akademickim” oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Osoba lub instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody potwierdza, że zgłoszona osoba wyraża zgodę na kandydowanie i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

Dodatkowe informacje

dr Bianka Siwińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Magdalena Chróstna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Spółka"), numer KRS: 0000176397
2) Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy realizacji zadań wynikających z udziału w procesie przyznawania Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019”.

 

 

 

Patronat

Partnerzy

Sekretariat