Regulamin Konkursu

Misja Nagrody

Misją Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Przewodniczącego KRASP. W skład Kapituły Nagrody zostaną zaproszeni przedstawiciele głównych instytucji i organizacji uczestniczących w procesach umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. 

Organizator

Nagroda jest przyznawana w ramach realizacji programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31.

Adresaci Nagrody

Nagroda Środowiskowa Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami  w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do Sekretariatu Nagrody "Ankiety kandydata", która jest do pobrania na stronie: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Kandydatów mogą zgłaszać: Partnerzy Nagrody, rektorzy i prorektorzy, dziekani i prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej oraz studenci.

W edycji 2018 ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do Nagrody upływa 10 grudnia 2017 roku. Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu Nagrody, na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kategorie Nagrody

Nagroda 2018 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • "Gwiazda Zarządzania - Management Star"
  • "Gwiazda Kształcenia - Teaching Star"
  • "Gwiazda Marketingu - Marketing Star"
  • "Gwiazda Badań - Research Star".

Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne:

  • "Wschodząca Gwiazda - Rising Star" oraz
  • "Wybitna Gwiazda - Distinguished Star".

Zasady wyłonienia laureatów

Laureaci Nagrody zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody składającą się z osób zaufania publicznego powołanych przez Organizatora Nagrody, a także zgłoszonych przez instytucje i organizacje zaproszone do współpracy przy przyznawaniu Nagrody. Szczegółowe zasady wyłaniania laureatów ustali Kapituła Nagrody. Kapituła ma także prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Gala Nagrody

Gala I edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars odbędzie się 29 stycznia 2018 roku, podczas dorocznej konferencji z cyklu "Studenci zagraniczni w Polsce".  Laureaci otrzymają statuetki i dyplomy, a także nagrody ufundowane przez partnerów Nagrody. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie do Nagrody jest równoznaczne z akceptacją przez osobę zgłoszoną treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Dodatkowe informacje

dr Bianka Siwińska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Joanna Domagała, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Patronat

Partnerzy

Sekretariat