Laureaci 2022

Kategoria: Marketing Star

Liliana Lato

Uniwersytet Łódzki

Była przewodniczącą sieci International Relations Offices Forum w latach 2017-2018, a obecnie moderuje pracę ponad 90-osobowej grupy ekspertów ds. rekrutowania na studia pełne.Współpomysłodawczyni i realizatorka projektu Uniwersytet Różnorodny. Prowadziła i występowała na wielu konferencjach poświęconych umiędzynarodowieniu. Wspiera wszystko to, co służy idei wielokulturowości w duchu tolerancji, otwartości, współpracy i wzajemnego szacunku. Lubi medytować, przebywać na łonie przyrody, fotografować naturę. Wegetarianka zachwycona kulturą i tradycją Indii. Kociara.

– Jest jednym z filarów rozwoju umiędzynarodowienia, zarówno w skali Uniwersytetu Łódzkiego, jak i w skali ogólnopolskiej. […] Jeśli istniałby archetyp właściwej osoby na właściwym miejscu, to najlepszym jego przykładem w obszarze umiędzynarodowienia i budowania silnej różnorodności uczelni byłaby z pewnością ona – tak o Lilianie Lato, Marketing star 2022, napisała w swojej rekomendacji prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ.

Gwiazda Marketingu 2022 przez kilkanaście lat pracy na UŁ dokonała naprawdę wiele. By wymienić najważniejsze współtworzone, wymyślone i wdrażane przez nią i jej zespół pomysły: aplikacja SmartUni (uzyskała 2. miejsce w Europie w konkursie narzędzi promocyjnych EUPRIO w 2015 r. oraz opisana została jako przykład dobrych praktyk w publikacji DAAD), Uniwersytet Różnorodny (projekt, w ramach którego prowadzone były działania mające na celu pokazanie potencjału uczelni, jej studentów i pracowników – sesje fotograficzne, akcja Gość na Gwiazdkę, wydanie cook booka, poradnika dla studentów Jasna strona życia, czyli jak zachować pogodę ducha, organizacja uniwersyteckich dni różnorodności); szkolenia (m.in. w ramach finansowanego przez NAWA projektu Build Up) dla pracowników UŁ z zakresu wielokulturowości i pracy z osobami z zagranicy.

Efektem tych wszystkich działań prowadzonych przez kierowany przez Lilianę Lato zespół Biura Współpracy z Zagranicą UŁ jest to, że Uniwersytet Łódzki w ostatnich dwóch latach zajmował 3. miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych pod względem liczby studiujących na pełnym cyklu studiów studentów z zagranicy, a także znajdował się w czołówce polskich uczelni pod względem mobilności studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ i wymiany w ramach umów bilateralnych. Prof. Żądzińska tak opisuje dyr. Lato: Cechuje ją przede wszystkim pasja do pracy, którą wykonuje. Nie jest jedynie urzędnikiem realizującym wytyczne strategii UŁ, choć wywiązuje się z tych zadań wzorowo, ale również zawsze stara się być blisko zagranicznych studentów i ich problemów, wspierać ich od pierwszych dni ich pobytu w Polsce.

Natomiast sama Marketing Star 2022 definiuje swoje podejście do pracy następująco: – Aby zajmować się sprawami umiędzynarodowienia uczelni, dobrze jest posiadać lub wypracować w sobie pewne cechy charakteru, które mogą z latami przynieść pozytywne rezultaty w pracy. Są to między innymi: otwartość na ludzi i ich różnorodność, umiejętność pracy w zespole i z zespołem, elastyczność w dopasowywaniu się do zmieniających się sytuacji w Polsce i na świecie, wiara, determinacja, optymizm oraz kreatywność.

Liliana Lato twierdzi wreszcie, że umiędzynarodowienie uczelni ma wiele płaszczyzn, stanowi obszar, którego nieustannie trzeba się uczyć, wszystko bowiem w tej dziedzinie się ciągle zmienia, przez co stanowi fascynujący temat do pracy, również tej marketingowej.

Pytana o to, co jest dla niej sukcesem na zawodowej drodze, Gwiazda Marketingu 2022 odpowiada: – Największym sukcesem jest to, że zrozumiałam, że porażki i idąca za nimi pokora są częścią procesu, że to właśnie one nas wzmacniają i to z nich czerpiemy doświadczenie i wiedzę, jak dalej działać. Bez porażek nie bylibyśmy w stanie zdefiniować, czym jest sukces, a bez pokory nie bylibyśmy w stanie z wyrozumiałością pracować z innymi ludźmi.

Liliana Lato tłumaczy, że jej sukcesem w pracy zawodowej jest wieloletnie wsparcie i zaufanie władz uczelni, która inwestuje w nowe rozwiązania w procesach internacjonalizacji. – Za sukces uznaję to, że pracuję ze zgranym i zaangażowanym zespołem, bez którego nie przyznano by mi tej nagrody. I tę nagrodę postrzegam jako wyróżnienie dla całego zespołu BWZ. Sukcesem jest dla mnie również to, że pracownicy UŁ wykreślili ze słownika słowa „cudzoziemiec” i „obcokrajowiec”, zastępując je zwrotem: student/pracownik Uniwersytetu Łódzkiego z zagranicy, co pokazuje prawdziwe zmiany w naszej społeczności.

http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/