Laureaci 2019

Kategoria: Management Star

Dorota Maciejowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia podyplomowe). Od stycznia 2015 r. kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.

Czytaj więcej...

Kategoria: Marketing Star

Oleksandr Zakharchuk

Absolwent PJATK (Informatyka, zarządzanie projektami), który wykorzystuje wiedzę techniczną do marketingu zagranicznego. W codziennej pracy posługuje się biegle trzema językami obcymi (angielski, polski i rosyjski) oraz swoim ojczystym – ukraińskim.

Czytaj więcej...

Kategoria: Teaching Star

dr hab. med. Sławomir Wójcik

Dr hab. Sławomir Wójcik, adiunkt Zakładu Anatomii i Neurobiologii, kierownik Działu Rekrutacji GUMed, od ponad 15 lat ­czynnie angażuje się w działania mające na celu umiędzynarodowienia zarówno macierzystej uczelni, jak i nauki w Polsce.

Czytaj więcej...

Kategoria: Rising Star

dr Agata Karska

Pełnomocnik dziekana ds. umiędzynarodowienia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koordynator uczelniana dwóch projektów NAWA w ramach programów dla instytucji: „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” oraz „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.

Czytaj więcej...

Kategoria: Research Star

prof. dr hab. Marek Kwiek

Prof. Marek Kwiek jest dyrektorem Centrum Studiów nad Polityką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od niemal dwudziestu lat prowadzi rozległe, międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w Europie i europejskiej polityki naukowej.

Czytaj więcej...

Kategoria: Distinguished Star

prof. dr hab. Andrzej Koźmiński

W domu często mówił po francusku, na świecie wykładał po angielsku, zawsze myślał po europejsku, bo tak nauczył go ojciec. Nigdy nie wyjechał na stałe z Polski, choć mógł mieszkać wszędzie na świecie.

Czytaj więcej...

Patronat

Partnerzy

Sekretariat