Kategoria: Teaching Star

dr hab. med. Sławomir Wójcik

Dr hab. Sławomir Wójcik, adiunkt Zakładu Anatomii i Neurobiologii, kierownik Działu Rekrutacji GUMed, od ponad 15 lat ­czynnie angażuje się w działania mające na celu umiędzynarodowienia zarówno macierzystej uczelni, jak i nauki w Polsce.

Obszar jego działań obejmuje promocję krajową i na rynkach międzynarodowych, rekrutację na studia polsko- i anglojęzyczne, dydaktykę na poziomie przygotowującym do studiów wyższych (współtwórca i obecnie kierownik kursu PreMed), dydaktykę na poziomie studiów wyższych (anatomia i neurobiologia) i przygotowującą do egzaminów nostryfikacyjnych (egzaminy USMLE). W spektrum jego zainteresowań jest także obsługa administracyjna w systemie wielokulturowym oraz działania mające na celu uzyskanie pełnej rozpoznawalności i akredytacji dyplomu polskiej uczelni na forum międzynarodowym.

Jego aktywność zaowocowała podpisaniem przez GUMed umów o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetami w Neapolu i Palermo, w ramach których współrealizuje Letnią Szkołę Preparatyki Anatomicznej dla studentów medycyny z Polski i Włoch. Będąc prekursorem działań mających zapewnić bezpieczne studiowanie, podejmował się prac integrujących działanie uczelni, władz miast oraz służb państwowych, a swoim doświadczeniem dzielił się z przedstawicielami innych uczelni. Studenci anglojęzyczni przyznali mu nagrodę „Amicus Studentis” będącą najwyższą formą uznania na poziomie uczelni.

Należy również do wąskiego grona ekspertów zajmujących się porównywaniem systemów edukacji szkół średnich. Olbrzymia praktyka, ocena świadectw z ponad 40 krajów każdego roku, daje mu wgląd w aktualne rozwiązania stosowane w tym zakresie. Aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi STN, ANSA, SLF prowadząc działania o charakterze integracyjnym. W trakcie realizacji tych zadań wiele razy wykazał się umiejętnościami współpracy z przedstawicielami polskich i zagranicznych organizacji rządowych i pozarządowych, zarówno w kontaktach bezpośrednich jak i w konsultacjach propozycji rozwiązań dotyczących regulacji studiów dla cudzoziemców. Pomimo wielu obowiązków wciąż angażuje się w nowe projekty, a jego pasją jest poznawanie innych kultur, co stara się uwiecznić na swoich fotografiach.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat