Laureaci 2018

Kategoria: Distinguished Star

Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński

Były rektor Politechniki Łódzkiej (wybierany czterokrotnie: 1990–1996 i 2002–2008)
Były przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
Twórca Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, działającego od 1992 roku.

- Uważam, że współpraca międzynarodowa powinna stać się ważnym elementem procesu dydaktycznego. Głównym celem współpracy z zagranicą jest dążenie do tego, aby wytworzyć wśród pracowników i studentów świadomość międzynarodową. Byśmy wszyscy poczuli się obywatelami Europy, a w salach wykładowych i na korytarzach słychać było języki obce. Jest to cel odległy, ale należy zaszczepić jego świadomość, aby stał się bliski i realny – powiedział prof. Jan Krysiński w jednym z wywiadów. I nie chodzi o samą treść wywiadu, lecz o rok, w którym wypowiedział te, skądinąd słuszne, słowa: 1991!

Minęło 25 lat odkąd prof. Jan Krysiński stworzył w swojej uczelni jednostkę kształcącą w językach obcych: Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) . IFE zostało powołane w lipcu 1992 r., początkowo jako Międzynarodowy Wydział Inżynierii. Powstał on dzięki współpracy z Uniwersytetem w Sydney oraz przy znacznej pomocy finansowej rządu Australii. W owym czasie koncepcja założycielska IFE była czymś zupełnie nowatorskim. Mało kto w Polsce interesował się wtedy ideą wielokulturowości i kształceniem w językach obcych. Internacjonalizacja stała się jednym z priorytetów programu ekipy kierowanej przez rektora Krysińskiego.

Prof. Jan Krysiński pracował jako profesor w Uniwersytecie Paryż 6, wykładał na Uniwersytecie Technicznym w Oranie (Algieria), Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, Politechnice w Montrealu, Uniwersytecie Lavala w Quebeku oraz uniwersytetach w Lyonie i Akwizgranie. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Uniwersytetu Lyon 3, Uniwersytetu Technicznego w Sankt Petersburgu, Uniwersytetu Coventry. Został uhonorowany wysokimi odznaczeniami, m. in. francuskim Orderem Legii Honorowej i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. oraz orderem papieskim "Pro Ecclesia Et Pontifice" nadanym przez Jana Pawła II. Jest także honorowym obywatelem Łodzi.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat