Laureaci 2024

Kategoria: Rising Star

Katarzyna Specjalska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Mierząc wysoko i ambitnie, można wiele osiągnąć

Takie jest przekonanie Katarzyny Specjalskiej, kierującej Biurem do spraw Współpracy Międzynarodowej SGGW, wyróżnionej tytułem Rising Star. – Współpraca międzynarodowa to nie jest one-man-mission, to relacje, o które warto dbać, aby nie tracić z oczu kursu, który sobie obraliśmy – podkreśla laureatka.

Katarzyna Specjalska u progu swojej kariery pracowała w komórce odpowiedzialnej za kwestie związane z rolnictwem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. – To doświadczenie nie tylko umożliwiło mi rozwijanie własnych umiejętności zawodowych, ale także otworzyło drzwi do świata relacji międzynarodowych – wspomina. Dzięki tej pracy zbudowała swoją pierwszą siatkę kontaktów zawodowych, co, jak twierdzi, procentuje do tej pory. Praca w placówce dyplomatycznej to według niej inspirująca przygoda, dzięki której można poznać różnorodne kultury i punkty widzenia oraz uczestniczyć w ważnych projektach i wydarzeniach. Za szczególnie cenne wyniesione z tej pracy doświadczenie uważa zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu dyplomacji, negocjacji międzynarodowych oraz rozwiązywania różnych problemów na poziomie międzynarodowym.

Korzyści z wymiany (międzynarodowej)

Ważnym krokiem na drodze zawodowej Katarzyny Specjalskiej był udział w programach wymiany międzynarodowej uczelni. Zaskoczyła ją wówczas elastyczność systemu edukacyjnego, który skupiał się na kształtowaniu kompetencji miękkich, na rozwijaniu kreatywności i samodzielności. Pytana o to, czego Polska mogłaby się nauczyć w tym zakresie na przykład od Danii, stwierdza: – Dania jest znana z promowania kreatywności i innowacyjności w procesie nauczania. Przeszczepienie tych wartości do polskiego systemu mogłoby zachęcić studentów do myślenia krytycznego, eksplorowania nowych pomysłów i rozwiązań oraz rozwijania własnych pasji i talentów. Uważam, że wartościowe byłoby wprowadzenie większej otwartości na rozwijanie kreatywności, uelastycznianie ścieżki studiów, okna mobilności (z poszanowaniem indywidualnych potrzeb – np. krótkie formy mobilności), promowanie samodzielności oraz praktycznego podejścia do nauki – np. w formie challenge base education, które polega na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów poprzez praktyczne działania i eksperymenty – dodaje.

Pięć kategorii problemów

Katarzyna Specjalska podzieliła trudności mogące się przytrafić w jej branży na pięć kategorii. Pierwsza z nich to (stanowiąca według laureatki wyzwanie intelektualne) różnorodność kulturowa. Wymaga ona zrozumienia i szacunku dla różnic oraz umiejętności skutecznego komunikowania się na wielu poziomach, aby zrealizować wspólne cele. Kolejnym problemem są zawiłe, a co więcej, zróżnicowane, procedury. Trzecie utrudnienie – logistyka i organizacja, ponieważ organizowanie wydarzeń o charakterze międzynarodowym wymaga koordynowania, skrupulatnego planowania, a także zarządzania zasobami; zdaniem laureatki te działania napotykają na przeszkodę w postaci odległości między krajami i – co za tym idzie –  różnych stref czasowych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na Uniwersytecie Europejskim, którego współtwórcą jest SGGW, i na którym powstały zespoły projektowe UNIgreen, dąży się do ograniczenia śladu węglowego, którego pozostawiania trudno uniknąć w przypadku realizowania przedsięwzięć międzynarodowych. Czwarty problem dotyczy finansów, ostatnia zaś trudność polega na konieczności dostosowywania się do zmian, co wymaga elastyczności i kreatywnego podejścia.

Praca z ludźmi daje satysfakcję

Mimo trudności, które są od nawiązywania współpracy międzynarodowej nieodłączne, Katarzyna Specjalska bardzo lubi swoją pracę. Co w niej ceni najbardziej? Możliwość pracy z ludźmi i budowania relacji międzynarodowych. – Praca nad umiędzynarodowieniem uczelni otwiera drzwi do współpracy ze światowej klasy specjalistami z najróżniejszych obszarów. – przypomina. – Wielką zaletą jest możliwość uczestniczenia w projektach o zasięgu międzynarodowym, jednak kluczowe jest dla mnie budowanie zespołu tu, w SGGW. Praca z moim zespołem daje mi satysfakcję z realizacji misji, której jestem częścią i którą mam zaszczyt kierować. Czuje dumę z tego, iż jej zaangażowanie i doświadczenia przyczyniają się do rozwoju społeczności SGGW oraz pomagają budować UNIgreen.

Elastyczność i empatia

Między innymi te cechy uważa za wręcz niezbędne we współpracy międzynarodowej. Jej zdaniem zdolność wsłuchania się w potrzeby partnerów i zrozumienia ich punktów widzenia pozwala budować relacje trwałe i owocne. Elastyczność rozumiana jest jako zdolność do adaptowania się do nowych warunków, zmiennych sytuacji, wymagań i oczekiwań – ponieważ to norma, że założenia projektu to inny świat niż jego realizacja. Równie niezbędne są jednak myślenie krytyczne, zdolność do zarządzania w warunkach zmieniających się i zróżnicowanych.

Pytana o przewidywania dotyczące umiędzynarodowienia polskich uczelni, Rising Star 2024 stwierdza: – Uważam, że proces umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego podąża w odpowiednim kierunku. SGGW z dumą współtworzy Uniwersytet Europejski UNIgreen. Współpracujemy również aktywnie z wiodącymi ośrodkami naukowymi na całym świecie, w efekcie czego możemy mówić o kreowaniu europejskiego odpowiednika Ivy League dla uniwersytetów o profilu przyrodniczym. Przewiduję, że rok 2024 stanie się punktem zwrotnym w tym temacie. Z niecierpliwością oczekuję rezultatów prac Komisji ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Mam nadzieję, że opracowany dokument pozwoli usystematyzować naszą długofalową wizję rozwoju, definiując klarowne cele i ścieżki działań w obszarze umiędzynarodowienia.

Każdy może odkryć swoją pasję

Wyznaje uniwersalną zasadę: rób to, co naprawdę kochasz, i co sprawia ci radość. Uważa, że gdy człowiek znajdzie pracę, którą wykonywać będzie z pasją i satysfakcją, wszystkie inne elementy zawodowe ułożą się same. – Osobiście widzę w mojej pracy prawdziwą misję – pełną wyzwań, ale nade wszystko – satysfakcji – dodaje laureatka. Ma też rady dla osób, które chciałyby podążyć tą samą ścieżką zawodową: – Mierząc wysoko i ambitnie, można osiągnąć wiele. Warto jednak pamiętać, że współpraca międzynarodowa to nie jest one-man-mission, to relacje, o które warto dbać, aby nie tracić z oczu kursu, który sobie obraliśmy. W naszej branży ważne jest sieciowanie, dlatego jeżeli szukasz drogi rozwoju, śledź działania IROs Forum, Stowarzyszenia PRom i Stowarzyszenia Forum Dziekanatów – na styku ich aktywności każdy znajdzie coś dla siebie.

 

KATARZYNA SPECJALSKA  (UR. 1987)

Absolwentka SGGW, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zdobyła, uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej, wcześniej zaś – pracując w placówce dyplomatycznej. Piastowała też stanowisko ewaluatora programów europejskich. W swojej obecnej pracy odpowiada między innymi za koordynowanie realizacji projektów centralnych mających na celu podwyższenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni, analizowanie potrzeb oraz proces tworzenia wniosków aplikacyjnych.

 

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl