Gratulacje dla "Gwiazd Internacjonalizacji 2018"!

29 stycznia zostali uroczyście nagrodzeni laureaci pierwszej edycji Środowiskowej Nagrody Akademickiej Gwiazdy Internacjonalizacji / Internationalization Stars. Misją Nagrody jest nagrodzenie i promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Polskie szkolnictwo wyższe chlubi się szybkim wzrostem liczy studentów obcokrajowców, jest już ich, według wstępnych szacunków, ok. 72 tysiące (w 2010 roku było 17 tysięcy). Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i wysiłkom pracowników szkół wyższych różnych szczebli zaangażowanych w internacjonalizację. Nagroda "Gwiazdy Internacjonalizacji" będzie upowszechniać ich doświadczenia i promować "dobre praktyki" w tym zakresie.

Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jana Szmidta. Kandydatów zgłaszają władze szkół wyższych, organizacje studenckie oraz pracownicy uczelni i studenci. Sekretariat nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" - prowadząca wspólnie z KRASP wieloletni program międzynarodowej promocji polskich uczelni "Study in Poland".

Laureatami Nagrody "Gwiazdy Internacjonalizacji 2018" w poszczególnych kategoriach zostali:

W kategorii Gwiazda Badań - Research Star
dr hab. Dominik Antonowicz
, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W kategorii Gwiazda Zarządzania - Management Star
dr Magdalena Popowska
, Politechnika Gdańska

W kategorii Gwiazda Kształcenia - Teaching Star
dr Monika Kopytowska
, Uniwersytet Łódzki

W kategorii Gwiazda Marketingu - Marketing Star
Ewa Kiszka
, Gdański Uniwersytet Medyczny

W kategorii Wschodząca Gwiazda - Rising Star
Emilia Wojtczak
, Politechnika Poznańska

Przyznana także została specjalna nagroda za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia:

Wybitna Gwiazda - Distinguished Star, która otrzymał
prof. dr hab. Jan Krysiński z Politechniki Łódzkiej

Prof. Krysiński, były czterokrotny rektor Politechniki Łódzkiej (wybierany w latach: 1990-1996 i 2002-2008), były przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, nagrodzony został w szczególności za utworzenie unikalnego Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, działającego od 1992 roku i prowadzącego kształcenie na 8 kierunkach studiów w języku angielskim i francuskim.

Pełne sylwetki i osiągnięcia laureatów są w dziale LAUREACI.

Kapituła Nagrody obradowała w składzie: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK "Horyzont 2020", Liliana Lato, przewodnicza IROs Forum, Agata Lech, prezydent, Erasmus Student Network, dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Gala pierwszej edycji nagrody odbyła się 29 stycznia w Gliwicach, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018". Laureaci otrzymali statuetki i dyplomy. British Council i FRSE ufundowały dla nich wyjazdy na kluczowe międzynarodowe konferencje nt. umiędzynarodowienia: Going Global 2018 (Kuala Lumpur) i NAFSA 2018 (Filadelfia).

Zespół "Study in Poland" przyłącza się do gratulacji dla Wybitnych Laureatów!

Patronat

Partnerzy

Sekretariat