Kapituła

ARKADIUSZ MĘŻYK

PROF. DR HAB. INŻ.
ARKADIUSZ MĘŻYK

Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Śląskiej
Honorowy Przewodniczący Kapituły

JERZY LIS

PROF. DR HAB. INŻ.
JERZY LIS

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Rektor AGH

Piotr Semeniuk

Piotr Semeniuk

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN

Dawid Kostecki

dr Dawid Kostecki

Dyrektor Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej

Paweł Poszytek

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Anna Kiryjow

Anna Kiryjow-Radzka

Prezes Stowarzyszenia PR
i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

Dominika Guzik

Dominika Guzik

President ESN Polska

Kewin Lewicki

KEWIN LEWICKI

Przewodniczący-Elekt Parlamentu Studentów RP

Bianka Siwińska

Waldemar Siwiński

Założyciel
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

Michał Klimczyk

Michał Klimczyk

Przewodniczący-Elekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Ewa Kiszka

Ewa Kiszka

Przewodnicząca IROs Forum

Patronat

Partnerzy

Sekretariat