Kapituła

ARKADIUSZ MĘŻYK

PROF. DR HAB. INŻ.
ARKADIUSZ MĘŻYK

Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Śląskiej
Honorowy Przewodniczący Kapituły

JERZY LIS

PROF. DR HAB. INŻ.
JERZY LIS

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Rektor AGH

JAROSŁAW OLSZEWSKI

JAROSŁAW OLSZEWSKI

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Anna Kiryjow

Anna Kiryjow-Radzka

Prezes Stowarzyszenia PR
i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

Zygmunt Krasiński

dr Zygmunt Krasiński

kierownik CPB UE

MATEUSZ GROCHOWSKI

MATEUSZ GROCHOWSKI

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Dorota Maciejowska

Dorota Maciejowska

Przewodnicząca IROs Forum

POLA PLASKOTA

POLA PLASKOTA

Prezydent ESN Polska

Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Bianka Siwińska

dr Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

PRZEMYSŁAW SKRODZKI

PRZEMYSŁAW SKRODZKI

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN

Grażyna Żebrowska

DR GRAŻYNA ŻEBROWSKA

Dyrektor Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej

Patronat

Partnerzy

Sekretariat