Kapituła Konkursu

Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący KRASP
Honorowy Przewodniczący Kapituły

Janusz Szymczak-Gałkowski

Juliusz Szymczak-Gałkowski

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW

Zygmunt Krasiński

dr Zygmunt Krasiński

Dyrektor KPK do PR Horyzont 2020

Liliana Lato

Liliana Lato

Przewodnicza
IROS Forum

Agata Lech

Agata Lech

President
Erasmus Student Network

Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

Dyrektor generalny FRSE

Bianka Siwińska

dr Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Tomasz Tokarski

Tomasz Tokarski

Przewodniczący Parlamentu
Studentów RP

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

Łukasz Wojdyga

Łukasz Wojdyga

Dyrektor Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej

Patronat

Partnerzy

Sekretariat